Tüm Yayınlar.

2020 Bütçe Öngörüleri Işığında En Son Büyüme Rakamları

Öner Günçavdı

Beklenenin altında olsa da birinci çeyrek büyüme rakamları %4,5 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda GSYİH’daki artışı gösteren bu büyümede geçen senenin aynı döneminde yaşadığımız %2’lik daralmanın, yani baz etkisinin de etkisi büyük. Dönem bazında ise, elde edilen büyüme pek umut verici değil. 2020 yılının birinci çeyreğinde büyüme, bir önceki çeyreğe göre sadece %0,6 oranında gerçekleşmiş görülüyor. Hem de onca teşvik ve kredi genişlemesine rağmen… 2019’un son çeyreğinde aynı oranın %1,9 olduğu göz önüne alınırsa, ekonominin 2020’nin birinci çeyreğindeki performansının düşmüş olduğu düşünülebilir.

Makaleyi oku

Bir Büyüme Modelinin Sonu

Öner Günçavdı

Cuma günü açıklanan işgücü istatistikleri Türkiye ekonomisinin son yıllarda maruz kaldığı en önemli sorunlardan birini gözler önüne sermiştir. Açıklanan işgücü istatistikleri tarım dışı işsizliğin % 15,7 mertebelerine ulaştığını gösterirken, ekonominin istihdam yaratma kapasitesindeki azalma da dikkat çekicidir.

Makaleyi oku

Covid-19 ve Müesses Nizam

Öner Günçavdı

Covid-19, nam-ı değer Korona virüsü, neredeyse tüm kuzey yarım küreyi etkisi altına aldı. Yanlış bilmiyorsam bu salgın, II. Dünya Savaşı sonrasında küresel düzeyde etkili olan ilk olaydır.

Makaleyi oku

Economic Populism and Structural Transformation

Öner Günçavdı

Economic populism has recently been the mainstream discourse in economic policy debates in Turkey and the world. This can be seen as a reaction of policy makers in developing and advanced countries to neoliberal economic policies and their economic consequences. Populism has different dimension and economic is the only concern of the populist discourse (Muller, 2017).

Makaleyi oku

Demand Pressure and Export Performance in Turkey

Öner Günçavdı and Saime Suna Kayam

The weakening demand in export markets has recently struck economic growth in both developed and developing countries following the recent economic crises. Turkey is not exempt from this. Although governments are taking a number of measures to encourage exports, it has become evident that Turkish exports have, so far, become irresponsive to conventional measures, and this has initiated our research on alternative explanations to export dynamics in Turkey. In this study, we examine the impact on export performance of demand factors, both domestic and foreign, and whether there is substitutability between domestic and export markets. And if so, whether there is an asymmetry in how these factors impact export performance. In order to examine these issues, we employ time series data analysis covering the 1998-2015 period at the quarterly level. We find substitution between domestic and foreign markets at both aggregate and manufacturing industry exports. Firms’ main concern at periods of domestic demand recessions is keeping the market share in export markets for manufacturing.

Makaleyi oku

Normale dönüş: Hangi normal?

Öner Günçavdı

Kuzey yarımküredeki hükümetler yavaş yavaş normalleşme yönünde adımlar atmaya başladılar. Salgının kontrol altına alındığını varsayarak, birer birer normalleşme adı altında birtakım tedbirleri kamuoyu ile paylaşıyorlar. Farklı iş kollarındaki işletmelerin aşamalı olarak açılmasından tutun da, aylardır çalıştıkları ofislerini evlerine taşıyanların iş yerlerine dönüş planlamalarına kadar birçok konuda yeni kararlar alınıyor ve kamuoyunun bu kararlara uyması bekleniyor. Ama hiç kimse, normal denilen yeni hayatın salgının ardından nasıl bir normal olacağı konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmıyor. Belki de bu açıklamaları yapması beklenenlerin nasıl bir normal ile karşı karşıya kalacağımızı bilmemeleri bunda etkilidir.

Makaleyi oku

Salgınla Mücadelede Piyasanın Artan Önemi ve Ekonominin Büyümeye Olan Bağımlılığı

Öner Günçavdı

Türkiye’de Covid-19 salgını ve muhtemel etkileri Salgının sanayi ve istihdam üzerinde gözlemleyebildiğimiz etkileri Yaşanan krizin farklılıkları ve belirlenen ekonomik hedefin sıradanlığı Nasıl bir şokla karşı karşıyayız? Mali tedbirler ve sonuçları Parasal tedbirler ve sonuçları Krizle mücadele için kredi politikası ve krize piyasa üzerinden müdahale

Makaleyi oku

Evaluating the impacts of the COVID-19 pandemic on unemployment, income distribution & poverty in Turkey

Ayşe Aylin Bayar, Öner Günçavdı and Haluk Levent

The recent World Economic Outlook by the World Bank forecasts a 3.8 % decline in GDP in 2020. However, the impacts of the pandemic on inequality and poverty are likely to be unprecedented, and this issue has largely been ignored. The objective of the present paper is to estimate the likely impact of the Covid-19 pandemic on unemployment, inequality and poverty in Turkey. The paper proposes a heuristic approach to estimate the impacts of the pandemic on unemployment in different sectors and on inequality and poverty. A hypothetical condition is generated under different scenarios that propose a particular impact pattern for the pandemic, and the data from the Survey of Income and Living Conditions in 2017 is used for the simulations of different scenarios. The results show that the pandemic is likely to cause a dramatic increase not only in unemployment but also in inequality and poverty in Turkey

Makaleyi oku

Salgınla Mücadelede Piyasanın Artan Önemi ve Ekonominin Büyümeye Olan Bağımlılığı

Salgın Ekonomisi. Ömer Faruk Çolak (der.). Ankara: Efil Yayınları

Türkiye’de Covid-19 salgını ve muhtemel etkileri Salgının sanayi ve istihdam üzerinde gözlemleyebildiğimiz etkileri Yaşanan krizin farklılıkları ve belirlenen ekonomik hedefin sıradanlığı Nasıl bir şokla karşı karşıyayız? Mali tedbirler ve sonuçları Parasal tedbirler ve sonuçları Krizle mücadele için kredi politikası ve krize piyasa üzerinden müdahale .

Makaleyi oku

Bizi Ne Bekliyor?

Çalışma Metni

II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilmiş ulusal ve uluslararası kurumlar Covid-19 salgını ile ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmışlardır. Salgınla mücadele edip, yarattığı olumsuz etkileri giderecek refleksi gösterip, insanlara vaat edilmiş olan refahın sürdürülebilmesi bu sınavın ön önemli parçası haline gelmiştir. Ancak şu ana kadar bu yapıların göstermiş olduğu performans ve salgının yol açtığı meselelerle mücadele şekilleri ve kapasiteleri insanların geleceğe yönelik umutlarını boşa çıkartacak düzeydedir.

Makaleyi oku

COVID-19 ve Ekonomik Etkileri

IstanPol İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı

Dünyamız İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen en büyük küresel kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Zaten kötüye giden ekonomik koşullar, ortaya çıkan bu salgının etkisiyle daha da kötüleşmiştir. Salgınla birlikte toplumların öncelikleri ve devletlerden beklentileri değişmiştir. Bu değişim rüzgarı içinde kamu otoriteleri, mevcut sosyal ve iktisadi yapıları korumaya yönelik gayretlerini arttırmıştır.

Makaleyi oku

Structural Transformation and Income Distribution in Turkey

Turkish Economy at the Crossroads: Facing the Challenges Ahead

The last 17 years have been an exceptional period in the history of Turkey for three reasons. First, a newly founded political party came into power after a snap election in November 2002 and has remained there as a single- party government for more than 17 years. This election also marked both a drastic change in the existing political establishment and a rise of a new one with the leadership of the AK Parti (Justice and Development Party)..

Makaleyi oku

Unravelling the Structure of Turkish Exports: Impediments and Policy

Journal of Policy Modeling

In this study we reveal the structure of exports in an emerging economy, Turkey, to shed light on the impediments not only this country but also other developing countries might face in pursuit of increasing exports to tackle their current account problems. We employ panel data econometrics for estimating exports, labour and imports market specifications simultaneously to address endogeneity issues. The data covers 13 manufacturing industry sectors, 25 main export markets over the period 2000-2011. Our findings reveal that unlike conventional assumptions, export supply is not infinitely elastic, and the supply side of the market plays a critical role in reviving export earnings in Turkey.

Makaleyi oku

Tüm Yayınlar.