Öner Günçavdı

Profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi

İTÜ İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları üzerine çalışan Öner Günçavdı’nın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makaleleri, kitap bölümleri ve derleme eserleri bulunmaktadır. Ayrıca 2009 yılında Tarih Vakfı tarafından yayımlanan "Düşten Gerçeğe - Türk Sanayiinde Elginkan Topluluğu" isimli eser ile "Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi" (Efil Kitapevi, 2015) adlı iki telif kitabın yazarıdır.

Üniversite Sayfası

Akademik Yayınlar.

Turkish Economy at the Crossroads

Kitap

 • Turkish Economy at the Crossroads: Facing the Challenges Ahead is an exciting new volume of articles from prominent experts, edited by two distinguished economists. Despite its international stature and its diversified open-market economy, the global literature on Turkey is dispersed and sparse. The book aims to remedy this shortcoming by providing readers interested in Turkey with a balanced and up-to-date overview of the economy.
 • Topics discussed include trends in long-term political economy, post-2001 macroeconomic policies, tradable and non-tradable sectors and their impact on income distribution, capital flows and financial imbalances, success and problems of structural transformation at the micro level, characteristics of the labor markets with special emphasis on female employment, Turkey's long lasting but difficult relations with the European Union and possible scenarios for the near future. This unified approach permits to highlight and tackle effectively the challenges and risks Turkey faces in the final and critical stage of transition to a modern developed society.

  Detayli Bilgi
 • Bizi Ne Bekliyor?

  Çalışma Metni

  II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilmiş ulusal ve uluslararası kurumlar Covid-19 salgını ile ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmışlardır. Salgınla mücadele edip, yarattığı olumsuz etkileri giderecek refleksi gösterip, insanlara vaat edilmiş olan refahın sürdürülebilmesi bu sınavın ön önemli parçası haline gelmiştir. Ancak şu ana kadar bu yapıların göstermiş olduğu performans ve salgının yol açtığı meselelerle mücadele şekilleri ve kapasiteleri insanların geleceğe yönelik umutlarını boşa çıkartacak düzeydedir.

  Makaleyi oku

  COVID-19 ve Ekonomik Etkileri

  IstanPol İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı

  Dünyamız İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen en büyük küresel kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Zaten kötüye giden ekonomik koşullar, ortaya çıkan bu salgının etkisiyle daha da kötüleşmiştir. Salgınla birlikte toplumların öncelikleri ve devletlerden beklentileri değişmiştir. Bu değişim rüzgarı içinde kamu otoriteleri, mevcut sosyal ve iktisadi yapıları korumaya yönelik gayretlerini arttırmıştır.

  Makaleyi oku

  Structural Transformation and Income Distribution in Turkey

  Turkish Economy at the Crossroads: Facing the Challenges Ahead

  The last 17 years have been an exceptional period in the history of Turkey for three reasons. First, a newly founded political party came into power after a snap election in November 2002 and has remained there as a single- party government for more than 17 years. This election also marked both a drastic change in the existing political establishment and a rise of a new one with the leadership of the AK Parti (Justice and Development Party).

  Makaleyi oku

  Unravelling the Structure of Turkish Exports: Impediments and Policy

  Journal of Policy Modeling

  In this study we reveal the structure of exports in an emerging economy, Turkey, to shed light on the impediments not only this country but also other developing countries might face in pursuit of increasing exports to tackle their current account problems. We employ panel data econometrics for estimating exports, labour and imports market specifications simultaneously to address endogeneity issues. The data covers 13 manufacturing industry sectors, 25 main export markets over the period 2000-2011. Our findings reveal that unlike conventional assumptions, export supply is not infinitely elastic, and the supply side of the market plays a critical role in reviving export earnings in Turkey.

  Makaleyi oku

  İletişim.

  guncavdi_at_itu.edu.tr Oda No: A203 0212 2931300 (2008)
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
  • İşletme Fakültesi
  • İşletme Mühendisliği
  • İstanbul