Image credit: Iletisim

Medyascope: Ağır Ekonomi

Image credit: Iletisim

Medyascope: Ağır Ekonomi

Abstract

Medyascope TV’de Prof. Öner Günçavdı & Prof. Haluk Levent ile Ağır Ekonomi Programı Konuşmalari.

Date

Prof. Öner Günçavdı & Prof. Haluk Levent ile Ağır Ekonomi: Ağır Ekonomi: Yeni PopülizmProf. Öner Günçavdı & Prof. Haluk Levent ile Ağır Ekonomi: Piyasaların uluslararasılaşması ve sonuçlarıProf. Öner Günçavdı & Prof. Haluk Levent ile Ağır Ekonomi: Türkiye ekonomisinde dönüşüm