Enflasyon

Ekonomi için neden karamsarım?

Öner Günçavdı* Son günlerde Türkiye ekonomisi önemli bir yol ayrımına geldi. Bir yanda dünya ekonomisinin değişen koşullarına uyum zorlukları, diğer yandan 17 yıllık AKP iktidarını sağlayan iktisadi kesimleri bir arada tutmanın giderek artan maliyetleri, siyasiler için önemli bir sorun oluşturmaya başladı. 31 Mart mahalli idarelerin seçimi öncesi ekonomide başvurulan yöntemler, hükümetin içine düştüğü bu sıkıntıların açık bir göstergesidir. İktisadi gelişmeler konusunda kontrolü elden kaçıran hükümetin, ekonomideki kötü gidişata karşı geliştirdiği tedbirlerin alışılagelmişlarden uzak, bazen piyasa gerçekleriyle ters düşen nitelikte olması, karşı karşıya kalınan sıkıntıların çözümünde ne kadar çaresiz kalındığının da göstergesidir.

Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?

‘Bir başarı göstergesi olarak ele alınan birtakım gelişmelerin aslında ekonomideki nisbi fiyat yapısında tahribat meydana getirmektedir’ Prof. Dr. Öner Günçavdı Türkiye için 2000’li yıllar siyasi ve iktisadi açıdan önemli başarıların yaşandığı bir dönem olmuştur. Büyük çaplı bir iktisadi krizin ardından gelen bu dönem aynı zamanda mali açıdan dünya ekonomisinin yükselen bir konjonktüre sahip olduğu bir dönemle çakışmıştır. Elde edilen iktisadi başarılar nihayetinde belli bir siyasi düşüncenin 12 yıllık iktidarına kaynaklık ederek, Türkiye’de sık rastlanmayan siyasi bir istikrarı da beraberinde getirmiştir.

Tesadüfün Böylesi…

Tesadüfün böylesini arasanız bulamazsınız… Tam da eski bakan Ali Babacan, ülkenin büyümesinin yeterince kapsayıcı olmadığından şikayet ederken, TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2014 sonuçları açıklanıverdi. Araştırmadan çıkan sonuç bizler açısından sevindiriciydi; fakat sayın bakanın görüşlerini desteklemekten de oldukça uzaktaydı. TÜİK’e göre, Türkiye ekonomisindeki maddi yoksulluk düzeyi2013’den, 2014’e %33 oranında azalmıştır. Hem de bu, ülke ekonomisinde ciddi bir büyüme sorunu yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Yani ülke ekonomisi yeterince büyüyememesine rağmen, bir şeyler olmuş ve maddi yoksulluk düzeyi azalmıştır.