Türkiye Ekonomisinde Dönüşümün Bir Sonucu Olarak “Piyasalaşma” ve Sanayisizleşme

Gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal dönüşümün en önemli özelliği, geri kalmışlığın bir neticesi olan geleneksel iktisadi örgütlenme biçiminin daha modern, piyasa temelli bir örgütlenme biçimine doğru evrilmesidir. kalkınma süreci içinde olan ülkelerde bu süreç uluslararası sistemindeki koşullara ve ülkelerin kendi içlerinde karşılaştıkları siyasi ve iktisadi kısıtlara bağlı olarak farklı biçimlerde ve farklı hızlarda gerçekleşebilir. Bu yazıda günümüzde yaşanmakta olan böyle bir sürecin unsurları ve Türkiye
ve benzeri ülkelerdeki sonuçları üzerinde durulmaktadır.

Iktisat ve Toplum dergisinde bu çıkan yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ