Yazılar

Gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal dönüşümün en önemli özelliği, geri kalmışlığın bir neticesi olan geleneksel iktisadi örgütlenme …

Öner Günçavdı* Son günlerde Türkiye ekonomisi önemli bir yol ayrımına geldi. Bir yanda dünya ekonomisinin değişen koşullarına uyum …

İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz durumunu ve IMF tartışmalarını …

Öner Günçavdı§ Türkiye uzun yıllardır büyük bir genç nüfusa sahip olmanın karşı karşıya bıraktığı ekonomik sorunları yüksek büyüme …

‘Bir başarı göstergesi olarak ele alınan birtakım gelişmelerin aslında ekonomideki nisbi fiyat yapısında tahribat meydana …

Medya Konuşmaları

Medyascope TV’de Prof. Öner Günçavdı & Prof. Haluk Levent ile Ağır Ekonomi Programı Konuşmalari.

İletişim